Adverteren in Het Urkerland

Advertenties voor de maandagkrant kunnen worden ingeleverd tot vrijdag 12.00 uur.
Advertenties voor de donderdagkrant kunnen worden ingeleverd tot woensdag 10.00 uur.

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen 0527-689191 of e-mailen naar: advertenties@urkerland.nl

Via onderstaand formulier kunt u uw advertentie opgeven: